I love Moehammad Saw

Sabtu, 08 Mei 2010

Hukum Orang Yang Meninggalkan Sholat Menurut Pandangan Empat Imam Madzhab

Hukum orang yang meninggalkan sholat dalam pandangan 4 madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah bahwa orang yang membolehkan meninggalkan sholat atau memandangnya sebagai sesuatu yang bukan wajib adalah jelas-jelas telah kafir. Adapun hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, para ulama berbeda pendapat :

Imam Hanafi

Orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka hukumannya dipukul hingga keluar darahnya atau dipenjarakan hingga jera dan melaksanakan sholat.

Imam Maliki

Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumannya dibunuh dengan pedang. Setelah mati, berlaku baginya hukum orang Islam yang lain : dimandikan, disholatkan, dikubur dan hartanya menjadi harta waris.

Imam Syafi’i

Orang yang meninggalkan sholat karena malas, biarpun sekali sholat fardhu, hukumannya adalah dibunuh, dengan syarat sampai keluar waktu sholat tersebut atau sholat Jum’atnya, dan selama orang tersebut tidak beralasan walaupun berbohong. Hukuman ini dilakukan oleh penguasa negara (pemerintah Islam) atau yang berwenang sah dari pemerintah. Sebelum dibunuh, dianjurkan kepada pejabat untuk menyuruhnya bertaubat dan diberi waktu 3 hari. Kalau tetap tidak mau, dibunuh. Dan berlaku setelah mati juga hukum-hukum seperti lazimnya kaum muslimin : dimandikan, dikafani, disholati dan dikubur bersama kaum muslimin serta hartanya menjadi harta waris.

Imam Hanbali

Orang yang meninggalkan sholat karena malas, biarpun sekali tanpa dilihat alasannya, dibunuh dan mati dalam keadaan kafir. Berlaku setelah mati adalah hukum orang murtad, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak boleh disholati dan tidak wajib dikuburkan. Boleh diumpankan jazadnya kepada anjing. Hartanya bukan menjadi harta waris tapi menjadi harta rampasan yang dikembalikan kepada kas negara.

Apakah masih tersisa olehmu, wahai saudaraku, keragu-raguan?. Apakah hendak kau tunda saatnya untuk kembali ke jalan yang diridhoi-Nya setelah kau simak dan ikuti ayat-ayat Allah SWT dan hadits baginda Rasulullah SAW?. Sampai kapankah, wahai saudaraku, baju kemalasanmu yang telah kumal kau kenakan?. Kepada-Mu juga, ya Allah, kami mohon dengan mengangkat kedua tangan kami untuk Kau buka mata hati kami yang telah hitam pekat digilas jaman. Jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang Engkau tidak haramkan taufik dan hidayah-Mu, agar dapat kami dengan mudah menjalankan dan menjaga perintah sholat-Mu. Amin Allahumma Amin…

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

my project '13

my project '13
my graphic gallery

Semoga Allah SWT Melindungi Hamba2_Nya yang Senantiasa Menyeru Nama_Nya. Dan Selalau Menasehati ser

Semoga Allah SWT Melindungi Hamba2_Nya yang Senantiasa Menyeru Nama_Nya. Dan Selalau Menasehati ser
eko yufredi

Mengenai Saya

Foto saya
jika ia menghendaki pastilah itu terjadi.. cukup lah dg satu teriakan sahaja, maka runtuh lah seisi bumi, allohua'lam.. tiada daya dan upaya kami melainkan atas kuasamu.. kuatkanlah kerajaan kami menghadapi perbatasan kota ini..insya allah,,amien ya rob ku.

Baris Video Ekox

Loading...

ekoy - Miracles of Islam/Allah

  • http://moesloemohistory13.blogspot.com/
  • http://twitter.com/ekok13
  • http://eyufriadi.blog.com/
  • http://ajim13.blogspot.com/
  • http://ekox'sdiary.blogspot.com/

Kh. Abdul Karim Jamak

Kh. Abdul Karim Jamak
Mahaguru Jamiyatul Islamiah